ग्यालरी

वीरगञ्जको भिसुवा चैत्य

वीरगञ्जको भिसुवा चैत्यमा निर्माण गरिएको बुद्धको मूर्ति । यो स्थान आर्थिक शहर वीरगञ्जको एक मुख्य पर्यटकीय आकर्षण मानिन्छ ।

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button